Do you want to be part of a colourful environmental project?

***norsk under***

Stammen Café & Bar is looking for two more people to be a part of running the place.

Stammen was founded by Marius, Helle og Mette in 2016, while working together for the environmental organisation Spire. The café is mainly run by Mette and Helle, with support from many helpers. The third owner Marius is also responsible of brewing Løv, the Stammen beer.

We see Stammen as an organism that lives its own life, being influenced by the numerous of people that sets its distinctive mark to it.

Now we are looking for someone who shares our vision of making the world a better place through inspiring sustainable food, engaging events, projects, and connecting people.

If you have one or more of these following qualities, you are the person we are looking for:

  • Love cooking, and have the experience, knowledge and enthusiasm of being part of running the kitchen
  • Have good organizational/disseminating/communication skills
  • Has the excitement and creativity for organising a variety of cultural events
  • Has an *unknown* dream/passion/skill we yet haven`t thought of
  • For administrative and communication tasks mastering Norwegian language is an asset

 

The reason we are looking for two more people is because Mette is pregnant, so we need someone to assume Mette`s responsibilites, in addition we also see the need of expanding the activites at Stammen.

Helle will continue managing the kitchen, but we see the potential to have more caterings, dinner parties and events during daytimes and evenings. For now, our human resources are limited; so if we are more people who share the responsibilities to run the kitchen, we can expand our menu and eventually provide salary for more people. As a manager, the work and energy you put into the cafe will lay the foundation for your salary. By increasing the number of people running the place, it will also give each person more freedom and spare time as the tasks are shared.

Preferably you are able to start taking shift already from October/November to make the transition go smooth and to prepare for the busy julebord-season. Especially after Christmas it`ll be crucial to have our new team settled, so that Helle would not be all alone in running this place. If you are the one we are looking for, we are also positive to offer ownership to the company.

In many ways, it is only the imagination that sets the limits of the potential of this place! You will get an unique opportunity to create your own workplace with flexible hours, having the freedom to make your days how you want them to be, being part of a place that grows and developes organically, which hopefully sets a positive imprint in the society we are living in.

If you are interested, send your application to stammencafe@gmail.com. Also don’t hesitate to contact us if you have any questions!

Looking forward to hear from you 🙂

Marius, Helle & Mette

 

***norsk***

Kan du tenke deg å være en del av et spennende miljøprosjekt?

Stammen Café & Bar er nemlig på utkikk etter to personer som vil være med å drive stedet.

Stammen ble etablert av Marius, Helle og Mette i 2016, da de alle var aktive i miljøorganisasjonen Spire. I dag drives Stammen hovedsakelig av Mette og Helle, med god støtte fra mange hjelpere. Den tredje eieren Marius er også ansvarlig for å brygge Løv, Stammens eget øl.

Vi ser på Stammen som en organisme som lever litt sitt eget liv, gjennom å bli påvirket av de mange menneskene som setter sitt særegne preg på stedet.

Nå er vi på utikk etter noen som deler vår visjon om å gjøre verden til et bedre sted gjennom inspirerende og bærekraftig mat, engasjerende arrangement, prosjekter og gode møter mellom mennesker.

Hvis du har en eller flere av følgende kvaliteter, kan du være personen vi er på utkikk etter:

  • Elsker matlaging, og har erfaring, kunnskap og entusiasme til å være en del av kjøkken-teamet
  • Har gode organisasjons- og  kommunikasjonsferdigheter
  • Har engasjementet og kreativiteten til å organisere et mangfold av ulike kulturelle arrangement
  • Har en *ukjent* drøm/lidenskap/ferdighet vi ennå ikke har tenkt på

 

Årsaken til at vi søker etter to nye personer er fordi Mette er gravid, så vi trenger noen til å overta Mettes ansvarsoppgaver, i tillegg ser vi også behovet for å utvide aktivitetsnivået på Stammen.

Helle kommer til å fortsette med å administrere kjøkkenet, men vi ser et større potensial for å kunne tilby mer mat, både i form av utvidet meny og catering, i tillegg til middagsselskaper og arrangementer på dagtid og kveld. Dersom vi blir flere som deler på ansvaret for kjøkkenet, vil dette kunne gi hver person mer frihet og fritid. I tillegg vil det kunne gi mer mulighet for lønn til flere ansatte. Som med-driver vil arbeidet og energien du legger i kafeen, være med på å legge grunnlaget for lønnen din.

Vi håper du har mulighet til å ta vakter allerede fra oktober/november for å gjøre overgangen myk og for å være forberedt på den travle julebord-sesongen. Spesielt etter jul vil det være avgjørende å ha vårt nye team på plass, slik at Helle ikke ville være helt alene med å drive dette stedet. Dersom du er den vi leter etter, er vi også positive til å tilby eierskap i selskapet.

På mange måter er det kun fantasien som setter grenser for potensialet til dette stedet! Du vil få en unik mulighet til å skape din egen arbeidsplass med fleksible timer, ha friheten til å legge opp dagene dine hvordan du vil at de skal være. I tillegg til å være en del av et sted som vokser og utvikler seg organisk, og som forhåpentligvis vil ha en positiv påvirkning på samfunnet vi lever i.

Dersom du er interessert, send gjerne søknad til stammencafe@gmail.com. Heller ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noe du lurer på!  

Vi ser frem til å høre fra deg 🙂

Marius, Helle & Mette