Is there anyone out there who wants to work with us?

***english below***

Hei!

Finnes det noen der ute som vil jobbe med oss? Endelig har vi ei tid hvor vi kan møtes igjen, med masse aktivitet, arrangementer og matopplevelser 🙂

Vi på Stammen ønsker å ha mer åpent, mer mat og flere arrangementer. Derfor leter vi etter noen som har lyst til å drive dette stedet sammen med oss! Livet er en evig sirkel. Vi vil at dette skal gjenspeiles gjennom aktivitetene vi gjør og maten vi serverer. Vi vil støtte enda mer opp om lokal og ren mat. Jo mer kortreist, jo bedre! Nå har vi nettopp satt i gang et dyrkeprosjekt på Ranheim, i tillegg til den lille gressplena utenfor hos oss. Der har vi også en kompost som gjør matavfall om til næringsrik jord, som igjen kan brukes til å dyrke grønnsaker. Kanskje kan vi bidra til det biologiske mangfoldet gjennom å dyrke sjeldne og eldre sorter grønnsaker? Skogen har også mye godt å by på, vi lærer om hva naturens vekster kan gi oss og hvordan vi kan sanke på en bærekraftig måte. Dette er en evig prosess.

Hvis du føler du vil være med oss i denne prosessen, er det noen praktiske ting som må være på plass:

  • Du må like å lage ren og naturlig mat fra bunnen av, fordi dette er vår mat-filosofi. Det er også en stor fordel at du har erfaring fra å jobbe på kjøkken, siden det er den største delen av jobben.
  • Du må kunne jobbe selvstendig, for eksempel ved å være alene på jobb, og du liker å ta initiativ. Det er bra om du har gode evner til å samarbeide med andre, fordi det er også en stor del av jobben.
  • Du bør like at det er varierende arbeidsoppgaver og åpningstider, fordi vi er et sted som har en del catering, middagsselskaper og mange forskjellige arrangement til ulike tider.
  • Du er bevisst over ansvaret som ligger i oppgaven av å være meddriver. Som meddriver vil arbeidet og energien vi legger i kafeen legge grunnlaget for vår lønn.
  • Du ønsker å være en del av et miljø som setter pris på et mangfold av mennesker og dyr, og er opptatt av en bærekraftig livsstil.

Litt bakgrunnsinfo om oss:

Stammen ble etablert av Marius, Helle og Mette i 2016, da de alle var aktive i miljøorganisasjonen Spire. I dag drives Stammen hovedsakelig av Ada og Helle, med god støtte fra mange hjelpere. I tillegg er Marius også ansvarlig for å brygge Løv, Stammens eget øl, og Mette har ansvaret for regnskap og økonomi. Vår visjon er å gjøre verden til et bedre sted gjennom bærekraftig mat, engasjerende arrangement, prosjekter og gode møter mellom mennesker. Vi ser på Stammen som en organisme som lever litt sitt eget liv, gjennom de mange menneskene som setter sitt særegne preg på stedet. Ønsker du å være en del av dette, ta kontakt og vi kan ta en prat om hva som passer best for deg og oss, og om dette passer sammen 🙂

Send søknaden din til stammencafe@gmail.com. Vi håper å ansette den nye personen så snart som mulig. Ikke nøl med å kontakte oss om du har spørsmål!

P.S. Det har også blitt etablert en organisasjon, Stammen Fellesstue, som deler vår visjon og som skal jobbe mer målrettet med å sette våre visjoner ut i live gjennom engasjerende arrangement og aktiviteter. Ønsker du å engasjere deg her, eller vil vite mer, ta gjerne kontakt ved å sende epost til oss@stammenfellesstue.no.

Ser frem til å høre fra deg 🙂

***english***

Hello!

Is there anyone out there who wants to work with us?

Finally, we can look forward to a time where we can meet again, with lots of activity, events and food experiences 🙂

We at Stammen would like to have more open, more food, more events. That’s why we are looking for someone who wants to run this place with us! Life is an eternal circle. We want this to be reflected through the activities we do and the food we serve. We would like to have even more of local and clean food. The more locally travelled, the better! Now we have just started a cultivation project at Ranheim, in addition to the small lawn outside our house. There we also have a compost, which turns food waste into nutritious soil, that in turn can be used to grow vegetables. Perhaps we can contribute to biodiversity by growing rare and old varieties of vegetables? Nature also has a lot of good things to offer, we learn about what nature’s growths can give us and how we can collect in a sustainable way. This is an eternal process.

If you feel you want to join us in this process, there are some practical things that need to be in place:

  • You have to love cooking, especially natural whole food made from scratch. It is also a big advantage if you have work experience from a kitchen, since this is the biggest part of the job.
  • You must be able to work independently, for example by being alone at work, and you like to take initiative. It is also nice if you have abilities to collaborate with others.
  • You like that there are varying tasks and opening hours, since we are a place who offer catering services, dinner parties and a variety of many events at different hours.
  • You are aware of the responsibilities that is part of being a co-manager. As a co-manager the work and energy we contribute with, will lay the foundation for our salary.
  • You want to be part of an enviroment that appreciates the diversity of people and animals, and are engaged in trying to live a sustainable lifestyle.

Some background info about us:

Stammen was established by Marius, Helle and Mette in 2016, when they all were active in the environmental organization Spire. Today, Stammen is mainly run by Ada and Helle on a day to day basis, with good support from several helpers. Marius is also responsible for brewing Løv, Stammens own beer, and Mette manages the accounting and finances. Our vision is making the world a better place through inspiring sustainable food, engaging events, projects, and connecting people. We see Stammen as an organism that lives a little its own life, through being influenced by the many people who leave their distinctive mark on the place. If you feel you want to be part of this, please get in touch and we can have a chat about what is best for you and us and whether this fits together 🙂

Send your application to stammencafe@gmail.com. We hope to hire the new person as soon as possible. Also don’t hesitate to contact us if you have any questions!

P.S. An organization has also been created, Stammen Fellesstue, that shares our vision and will work more targeted to bring our shared visions into this world through engaging events and acitivties. If you would like to get involved here, or want to know more, please contact us at oss@stammenfellesstue.no. Looking forward to hear from you 🙂

Stammen Café & Bar

121102349_2606909556287646_5211843116353246379_n