27/9 Onsdag 18:00 Mat og Sirkulærøkonomi i hverdagen

English:
What is a circular food system?
How can we in Norway become more self-sufficient?

Join us for an insightful presentation where PhD student Avi will present his research findings on circular food systems. We will also have a plant exchange and discuss some Norwegian grown alternatives to mainstream food.

Participation is free!
The event is a part of Økouka 2023, and is financially supported by Sparebank 1.

Norsk:
Hva er et sirkulært matsystem?
Hvordan kan vi i Norge bli mer selvforsynte?

Bli med på en innsiktsfull presentasjon der doktorgradsstudent Avi vil presentere sine forskningsresultater om sirkulære matsystemer. Vi vil også ha plantebytte og diskutere noen norskdyrkede alternativer til mainstream mat.

Det blir mulig å kjøpe vegansk lapskaus med lokale, sprøytefrie grønnsaker og norsk quinoa.

Deltakelse er gratis!
Arrangementet er en del av Økouka 2023, og er støttet av Sparebank 1.

Kontakt: stammencafe@gmail.com Send mail