Private selskap

Når vi ikke har fast åpningstid, er det mulig å reservere Stammen for private sammenkomster.

Vi leier ut til bursdager, konfirmasjon, dåp, disputasfeiring, fester mm, eller til aktiviteter på dagtid som for eksempel seminarer, workshop, fagdag, møtevirksomhet mm.

Vi kan tilby servering av mat og drikke som er bra for deg, dyrene og jordkloden, produsert med mest mulig lokale og økologiske råvarer. For å se hvilke alternativer for mat vi kan tilby, se her.

Når du velger å ha ditt arrangement på Stammen, støtter du et fellesskap som jobber for inkludering og bærekraft. Vi har en koselig atmosfære som legger til rette for gode samtaler og opplevelser.

Stammen Café & Bar er lokalisert på Hospitalløkka, 300 meter vest for Prinsenkrysset.

Om du ønsker det, er det også mulig å bruke kjøkkenet og stå for matlagingen selv.  For dette kommer det et tillegg på 500 kr i leieprisen. Det er også mulig å ta med medbragt mat, da koster det også 500 kr i tillegg.

Vi har
Projektor m/lerret
HDMI Kabel
Overganger til mac
3 mikrofoner (1 trådløs og 2 med tråd)
PA anlegg
Pad med spotify
Mikrofonstativ
Platespiller med gamle plater
Et piano, en kassegitar, en ukulele, en Kpanlogo tromme, en liten Djembe-tromme, en type Cajon-tromme og en større Kpanlogo-tromme – noe det kan bli god stemning av!
Koselig lokale
Plass til opp mot 40 spisende gjester, 55 sild i tønne

Regler
Medbragt mat
Vi har en regel om at det ikke spises kjøtt eller fisk i lokalet, så om du ønskler å lage mat selv på kjøkkenet vårt eller ta med medbrakt mat, må denne maten være vegetarisk.

Drikke
Vi har ikke lov til å tillate medbrakt alkohol i våre lokaler. Øl og vin, samt alkoholfrie drikker som økobrus, rotvollsaft, alkoholfritt øl mm kan kjøpes i baren.

Ro etter kl 23 (22 i hverdager)
På grunn av at vi har naboer som bor over oss, kan vi ikke ha høy lyd, synging i mikrofon, spilling på piano etc etter kl 22/23. Vanlig prating og vanlig “kafe-nivå” på musikken går helt fint, men ikke “fest-nivå”.

Avbestillingsregler
Avbestill så snart du vet at du ikke kan ha arrangementet. Om du avbestiller senere enn ei uke før arrangementet skal finne sted ber vi om at du betaler halve prisen for leie av lokalet

Pris
3500 kr per arrangement.
Bruke kjøkkenet i tillegg: 500 kr ekstra.
Medbragt mat: 500 kr ekstra dersom all maten er medbragt. Hvis bare noe av maten (for eksempel kake på et selskap) trenger dere ikke betale noe i tillegg.

English
When we don't have rugular opening hours, it is possible to rent Stammen for private gatherings.

We rent out for birthdays, confirmations, baptisms, phd parties, parties, etc, or activities during the daytime, for example workshops, seminars, meeting activities etc.

We can offer serving food and drink that is good for you, the animals and the planet, produced with as many local and organic ingredients as possible. To see what kinds of alternatives we have for food and prices, click here. To see more spesific menu, click here.

When you choose to have your event at Stammen, you are supporting a community that work for inclution and sustainability. We want to create a cosy atmosphere for good conversations and experiences.

Stammen Café & Bar is located on Hospitalløkka, 300 meters west of Prinsenkrysset.

If you wish, it is also possible to use the kitchen and do the cooking yourself. For this, there will be an addition of NOK 500 in the rent of the space. It is also possible to bring your own food.

We have
Projector w/screen
HDMI Cable
Transitions to mac
2 microphones (1 wireless and 1 wired)
PA system
Pad with spotify
1 microphone stand
Record player with old records
A piano, an acoustic guitar, a ukulele, a Kpanlogo drum, a small Djembe drum, a type of Cajon drum and a larger Kpanlogo drum - something that can create a good atmosphere!
Cozy local Space for up to 45 people.

Rules
Food
We have a rule that no meat or fish is eaten in the venye, so if you wish to cook yourself in our kitchen or bring your own food, this food must be vegetarian.

Drinks
We are not allowed to bring alcohol into our venue. Beer and wine, as well as non-alcoholic drinks such as eco-soft drinks, rotvoll juice, non-alcoholic beer etc. can be bought in the bar.

Quiet after 11 pm (10 pm on weekdays)
Due to the fact that we have neighbors who live above us, we cannot have loud noises, singing into a microphone, playing the piano etc after 11 pm. Normal chatting and normal "cafe-level" on the loudspeaker is perfectly fine, but not "party -level".

Cancellation policy
Cancel as soon as you know you cannot have the event. If you cancel later than one week before the event is to take place, we ask that you pay half the price for renting the venue.

Price
NOK 3,500 per day.
Use of the kitchen in addition: NOK 500 extra.


Kontakt: stammencafe@gmail.com Send mail