30/9 Lørdag 14:00 Introduksjon til Permakultur

Bli kjent med permakultur og hvordan det kan brukes for å dyrke mat på en måte som er nærende for deg, jorda, dyrene og insektene.

Permakultur er et løsningsorientert designsystem som ønsker å ivareta 3 hovedverdier:
1. Omsorg for jorda
2. Omsorg for mennesker
3. Rettferdig fordeling

I foredraget lærer du hvordan permakultur kan brukes som verktøy og metode for å dyrke mat på en regenerativ måte. Du vil bli kjent med praktiske eksempler på dette, og vi skal innom tema som blant annet samplanting, mikroklima, hugelbed, matskog og levende jord.

Til slutt blir det en praktisk del i hagen til Stammen, hvor vi skal ta i bruk det vi har lært, og hvor du kan være med på å komme med ideer til det som skal bli Stammen sin egen Permakulturhage!

Om Ranita og Kristine
Ranita og Kristine tok PDC-sertifikat (Permaculture Design Course) sammen i 2021. Kristine er utdannet gartner og under videreutdanning som grøntanleggsforvalter. Hun har tidligere bodd i Flores, Azores hvor hun har dyrket mat, vært delvis selvforsynt og fått mange erfaringer med å dyrke spiselige vekster i et subtropisk klima. Ranita er utdannet Herbalist, har en bachelor i friluftsliv, natur og miljø og driver bedriftene Rotfeste og Livskraft Urtemedisinsk Veiledning. Under studietiden har hun vært aktiv i Permakultur-prosjekter, drevet skolehagen til universitetet og vært delvis selvforsynt med grønnsaker fra egen hage i Telemark.

Deltakelse er gratis!

Arrangamentet holdes under Økouka 2023, og er støttet av Trondheim Kommune.

Kontakt: stammencafe@gmail.com Send mail