4/9 Mandag 15:00 Skeiv Feminisme - Kafé Dialog

Arrangement av Trondheim Pride

Norsk: Skeiv feminisme er ikke bare noe som kommer fra bøker og fra akademias korridorer. Det kommer fra bevegelsene våre fra miljøene i beveger oss i og fra samtaler. I denne utforskingen av skeiv feminisme møtes samtalen og bøkene. Med utgangspunkt i sitater og utdrag fra viktige tekster innen skeiv feminisme ( I hovedsak Audre Lorde og Julia Serano) skal vi prate om hva skeiv feminisme er, hva det har vert og hva vi tenker det kan bli. Det skal være mulig å delta i samtalen helt uavhengig av forhåndskunnskaper. Man kan være veldig aktiv og deltagende eller mer passiv og observerende ut fra eget ønske. Den skeive Trondheims aktivisten Colin Bojer fasiliteter samtalen men dette er en evnet i skaper sammen.

Det skal være mulig å droppe inn og ut underveis. Opplegget kan gjennomføres både på norsk og engelsk.

Transfobi tolereres ikke.

English: Queer feminism is not just something that comes from books and from the corridors of academia. It comes from our movements from comunities we are part of and from conversations. In this exploration of queer feminism, conversation and books meet. Based on quotes and extracts from important texts within queer feminism (focusing on Audre Lorde and Julia Serano), we will talk about what queer feminism is, what it has been and what we think it can become. It is possible to participate in the conversation completely independently of prior knowledge. You can be very active and participative or more passive and observant based on your own wishes. The queer Trondheim activist Colin Bojer facilitates the conversation, but this is an event to create together.

It is be possible to drop in and out along the way.

The program can be carried out in both Norwegian and English.

Transphobia is not tolerated.

Kontakt: stammencafe@gmail.com Send mail