4/9 Mandag 17:00 Panelsamtale: Når staten undertrykker: Samiske og Skeive perspektiver

Arrangement av Trondheim Pride

Fosen har tydelig vist oss hvordan staten opptrer som undertrykker, menneskerettigheter og rikets egne lover brytes. Statens rolle som undertrykker er noe skeive også har erfart fra §213 til trangssterilisering av transpersoner. Hva lærer interseksjonen av skeive og samiske stemmer oss om undertrykkelse og frigjøring?

I panelet sitter Konstanse Kjøsnes fra Saemien Studeenth Tråantesne (SST), Camilla Tranås Kristiansen aktivist og nestleder i NSR Tråanten dajven saemien siebre og Maria Puenchir fra Steatornis. Sebastian Togstad leder samtalen.

Kontakt: stammencafe@gmail.com Send mail