8/9 Fredag 18:00 Kreativ Sammen / Creative Together

English:
Welcome to a creative evening!

This is an opportunity for creative expression in good company without any expectation of achievement!

We will provide paint, drawing pencils, paper and miscellaneous. Join and create whatever you want, or simply just lean back and enjoy the creative and social atmosphere. Feel free to bring any materials or equipment of your own if you feel inspired. Great opportunity to turn "trash" into art. Maybe there'll be a little art-exibiton in the café?

This is also an opportunity to contribute in the creative process of the growth of Stammen. You are invited to contribute with what Stammen means to you, or what you want Stammen to mean for you or the local community. Materials to manifest your wish/dream/intention/blessing in something material will be available.

You can also put your wishes into Stammens magical wishing well <3

Norsk:
Velkommen til en kreativ kveld!

Her har du mulighet til kreativt utløp i godt selskap uten noen forventning til prestasjon!

Vi stiller med maling, tegneblyanter, papir og diverse. Bli med og skap hva enn du føler for, eller bare len deg tilbake og nyt den kreative og sosiale atmosfæren. Ta gjerne med materialer eller utstyr selv om du føler deg inspirert. Fin mulighet til å forvandle "søppel" til kunst. Kanskje blir det til en liten kunst-utstilling i caféen?

Dette er også en mulighet for å delta i den kreative prosessen av Stammen sin videre vekst. Vi inviterer deg derfor til å bidra med hva Stammen betyr for deg, eller hva du ønsker at Stammen skal bety for deg eller lokalsamfunnet. Materialer til å manifestere ditt ønske/drøm/intensjon i noe materielt vil være tilgjengelig.

Du kan også legge dine ønsker i Stammen sin magiske ønskebrønn <3

Kontakt: stammencafe@gmail.com Send mail